Dill Dall Dølum 2010

dill-dall-dolum

Da jeg var avgangselev ved Vinstra Vgs var jeg grafisk designer for avgangskullets russemagasin. Det heter Dill Dall Dølum og blir gitt ut en gang pr. år ved russetider. Det var spennende, og både mye tekst og bilder å sette.