GRID Magazine

grid_mappe_Page_1-758x1024

GRID er et fiktivt designmagsin. Dette var en skoleoppgave i 2010 og oppgaven gikk ut på å designe blant annet en forside til et magasin. Navnet på magasinet ble gitt i oppgaven. Uttrykket på denne forsiden er svært abstrakt og skaper dynamikk. Det er moderne, er profesjonelt og stikker seg ut i bladhyllen.