Zoologisk Museum

Hva kom først?
Som en del av en skoleopppgave fikk jeg i oppgave å lage fire ulike plakater som skulle brukes på tbane-, buss-, og trikkestasjoner. Oppgaven gikk ut på å tiltrekke mer besøkende til Zoologisk Museum. Jeg valgte å lage ulike illustrasjoner som skulle vekke interesse hos både barn og voksne.
Klikk på bildene nedenfor for å se større versjoner.